FOB 80.533

Administrationen af merværdiafgiftslovens § 13, stk. 5

01-01-1980

Spørgsmålet om administrationen af merværdiafgiftslovens § 13, stk. 5. 

(J. nr. 1980-1338-21).