FOB 80.654

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

01-01-1980

Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater. I forbindelse hermed tilkendegivet min opfattelse vedrørende anvendelsen af bestemmelserne i offentlighedslovens § 2, stk. 2, nr. 1, og § 5, nr. 6. 

(J. nr. 1980-804-38).