FOB 80.580

Transportudgifter og medvirken ved samkvemsretsbesøg

01-01-1980

Transportudgifter og forældremyndighedsindehaverens medvirken i forbindelse med samkvemsretsbesøg. 

(J. nr. 1980-947-63).