FOB 80.353

Valgbarhed til menighedsråd

01-01-1980

Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold er fastslået ved en endelig dom. 

Henstillet til menighedsrådet at træffe en ny afgørelse om medlemmets valgbarhed, således at min nævnte opfattelse herved lagdes til grund. 

(J. nr. 1980-1378-72).