FOB 80.294

Kontradiktion i sag om rørlægning af et vandløb

01-01-1980

Udtalelse vedrørende bl. a. spørgsmålet om, hvorvidt en myndighed, der som led i en sags behandling uden en parts vidende modtager oplysninger af ikke uvæsentlig betydning for sagen, har pligt til at forelægge oplysningerne for parten og give ham adgang til at udtale sig (kontradiktion). 

(J. nr. 1979-902-140).