FOB 80.406

Udvisning efter udlændingelovens § 4, stk. 1, nr. 3, jfr. § 2, stk. 1, nr. 6

01-01-1980

 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens § 4, stk. 1, nr. 3, jfr. § 2, stk. 1, nr. 6, for anvendelig som grundlag for udvisning af en udlænding. 

(J. nr. 1980-767-613).