Samtale med en medarbejder hos ombudsmanden

Du har mulighed for at drøfte din sag med en jurist hos ombudsmanden – f.eks. hvis du er usikker på, om ombudsmanden kan behandle en klage fra dig.

Inden du kontakter os, beder vi dig være opmærksom på følgende: 

Din sag bliver ikke behandlet under samtalen

Du kan præsentere sagen kort og få en vurdering af, om ombudsmanden kan behandle en klage fra dig, eller du har andre muligheder for at klage.

Den jurist, du har en samtale med, kommer ikke nødvendigvis til at behandle din sag

Hvis ombudsmanden får en klage fra dig til behandling, bliver den fordelt på samme måde som alle andre klager sendt til ombudsmanden.

Ombudsmanden skal følge reglerne i ombudsmandsloven

Ombudsmanden bestemmer selv, hvilke klager (eller dele af klager) der tages op til behandling. Det følger af ombudsmandsloven.

Ombudsmanden kan ikke træffe en ny afgørelse i din sag

Ombudsmanden kan kritisere myndigheder og henstille, at de f.eks. genoptager en sag. Det sker efter grundig gennemgang af sagen.

Borgere har adgang til telefonisk vejledning om ombudsmandens muligheder for at hjælpe. Der er også adgang til at møde op på Folketingets Ombudsmands adresse, Gammeltorv 22 i København. 

Oplysning om telefontid og mulighed for personlig henvendelse

Hos ombudsmandsinstitutionen kan man få en samtale med en jurist, som kan vejlede om ombudsmandens muligheder. Man kan også aflevere en klage. Det er en god idé at ringe og aftale tid i forvejen, hvis man ønsker at tale med en jurist.

Vi beder om, at du finder de afgørelser frem, som du ønsker at klage over, inden telefonopkaldet eller mødet hos ombudsmanden.

Det er nødvendigt at indgive en skriftlig klage, selv om man har talt med en jurist hos ombudsmanden.