Velkommen til ombudsmanden

Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne.

Børnekontoret

Børnekontoret er både for børn og voksne. Som barn kan du klage over noget, du selv har oplevet. Som voksen kan du klage på vegne af et barn.

Besøg Børnekontoret

Skatteområdet

Læs sager som illustrerer, hvad ombudsmanden kan og ikke kan på skatteområdet. Skattesiden er et led i Skattekontorets generelle orientering om sit arbejde.

Læs mere om skatteområdet
deltager ved mødebord