Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne.

Nyheder

Ombudsmand Niels Fenger

Niels Fenger tiltrådte som ombudsmand i 2019. Han har tidligere bl.a. været landsdommer ved Østre Landsret og professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet.

Ombudsmandens cv

Ombudsmand Niels Fenger

Børnekontoret

Børnekontoret er både for børn og voksne. Som barn kan du klage over noget, du selv har oplevet. Som voksen kan du klage på vegne af et barn.

Besøg Børnekontoret

Skatteområdet

Læs sager som illustrerer, hvad ombudsmanden kan og ikke kan på skatteområdet. Skattesiden er et led i Skattekontorets generelle orientering om sit arbejde.

Læs mere om skatteområdet

International relations

The Danish Parliamentary Ombudsman institution seeks to contribute to the development and consolidation of ombudsman institutions in other countries. 

International relations