Klage for en anden

Klager man på vegne af en anden, skal man have en fuldmagt fra den, man klager for. 

Krav til fuldmagten

Det skal fremgå klart af fuldmagten, hvem der giver fuldmagt, og hvem der gives fuldmagt til. Det skal kunne ses, om fuldmagten også omfatter, at sagen indbringes for ombudsmanden. Desuden skal fuldmagten underskrives og dateres af den, der giver fuldmagt.    

Ombudsmandens fuldmagtsblanket kan f.eks. benyttes.

Indsendelse af fuldmagt

En original underskrevet fuldmagt kan sendes til ombudsmanden i et brev med posten. Den, der afgiver fuldmagten, kan også i stedet sende en fuldmagt via den digitale postkasse (Digital Post).

Vælger man kun at sende en kopi af fuldmagten, f.eks. via klageskemaet eller en usikker e-mail, kan det være, at vi beder om at få yderligere dokumentation for fuldmagtsforholdet. Hvis vi vurderer, at der er behov for yderligere dokumentation, henvender vi os til den, der har indsendt klagen, eller den, der har givet fuldmagt.

Værge

Er man værge for den, man klager på vegne af, skal man sende en kopi af værgebeskikkelsen.

Tilbagekaldelse af fuldmagt

Ombudsmanden skal have direkte besked om det, hvis fuldmagten tilbagekaldes af den, som har givet fuldmagt. Det gælder, uanset om ombudsmanden har modtaget en original fuldmagt eller en kopi af en fuldmagt.