Organisation

Folketingets Ombudsmand

Niels Fenger

Direktør

Louise Vadheim Guldberg

Vicedirektør

Lennart Hem Lindblom

Administrationschef

Christian Ørslykke Møller

Kommitteret Karsten Loiborg

Kommitteret Morten Engberg

 

Chefkonsulent Klavs Kinnerup Hede

Juridisk konsulent Johan Klingberg Müller

 

Ledelseskoordinator Mai Gori

Kontorfuldmægtig Cathrine Klinthøj Larsen

Kontorfuldmægtig Nadia Nielsen

 

Juridisk Afdeling

Centrale arbejdsområder

 • Offentlighedssager
  • Offentlighedsloven
  • Miljøoplysningsloven
  • Radio- og fjernsynsloven
  • Udvalgte sager efter retsplejeloven
  • Udvalgte sager om håndtering af pressen mv.

Medarbejdere

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje

Souschef Marte Volckmar Kaasa 
Souschef Martin Dyhl-Polk

Chefkonsulent Michael Gasbjerg Thuesen

Specialkonsulent Janne Lundin Vadmand
Specialkonsulent Klaus Tranbjerg Toftgaard

Juridisk konsulent Marie Helqvist
Juridisk konsulent Nanna Flindt
Juridisk konsulent Yasaman Mesri

Studentermedhjælper Frederik Mathiesen

Centrale arbejdsområder

 • Social- og arbejdsmarkedsret

Medarbejdere

Områdechef Johannes Martin Fenger

Souschef Christina Ladefoged
Souschef Kristine Holst Hedegaard

Specialkonsulent Helle Sidenius

Juridisk konsulent Anna Rechendorff Møller
Juridisk konsulent Franz Amdi Hansen
Juridisk konsulent Kirsten Broundal
Juridisk konsulent Stine Harkov Hansen


Tilsynsafdelingen leder embedets tilsynsvirksomhed på voksenområdet, der især omfatter:

 • Fængsler
 • Arresthuse
 • Udslusningsfængsler
 • Detentioner
 • Psykiatriske afdelinger
 • Sociale og socialpsykiatriske botilbud
 • Asylcentre
 • Ligebehandling af mennesker med handicap
 • Tvangsmæssig udsendelse af udlændinge

Tilsynsafdelingen behandler især
konkrete sager om:

 • Straffuldbyrdelse og varetægtsfængsling
 • Psykiatri
 • Sociale institutioner

Medarbejdere

Områdechef Lisbeth Adserballe

Souschef Ann Thagård Gregersen
Souschef Jørgen Hejstvig-Larsen

Chefkonsulent Sidsel Kathrine Møller

Juridisk konsulent Jakob Liebetrau
Juridisk konsulent Laura Ulrich Østergaard
Juridisk konsulent Lucienne Josephine Lokjær Bak
Juridisk konsulent Morten Bech Lorentzen
Juridisk konsulent Sabine Heestermans Svendsen

Kontorfuldmægtig Jeanette Hansen

Studentermedhjælper Caroline Jakobsen

Børnekontoret gennemfører tilsynsbesøg i offentlige
og private børneinstitutioner, f.eks.:

 • Sociale institutioner og private opholdssteder for døgnanbragte børn
 • Plejefamilier
 • Asylcentre
 • Børneafdelinger på hospitaler og børnepsykiatriske afdelinger

Børnekontoret behandler især konkrete sager om:

 • Hjælpeforanstaltninger for børn og unge
 • Sociale serviceydelser til børn
 • Folke-, efter- og friskoler
 • Børneinstitutioner
 • Andre sager, der særligt vedrører børns rettigheder
 • Person- og navneret, fonde og arv

Medarbejdere

Områdechef Louise Christophersen

Souschef Camilla Bang
Souschef Lise Bitsch

Børnesagkyndig Irene Rønn Lind

Specialkonsulent Mette Ravn Jacobsen
Specialkonsulent Ulla Birgitte Frederiksen

Juridisk konsulent Camilla Holst-Andersen
Juridisk konsulent Lea Rosenlind Nielsen
Juridisk konsulent Maria Elisabeth Willert
Juridisk konsulent Marianne Halkjær Ebbesen
Juridisk konsulent Nikoline Halling-Overgaard
Juridisk konsulent Peter Kersting
Juridisk konsulent Tina Andersen

Studentermedhjælper Anna Caroline Hjorth-Larsen
Studentermedhjælper Maria Guldberg Haar

Centrale arbejdsområder

 • Miljø og planlægning
 • Byggeri og boliger
 • Energi
 • Fødevarer og landbrug
 • Kommuner og regioner mv.
 • Sundhedsvæsen ekskl. psykiatri
 • Udlændinge
 • Myndighedsguiden

Medarbejdere

Områdechef Susanne Veiga

Souschef Pernille Bjørnholk
Souschef Stine Marum

Chefkonsulent Katarina Hvid Lundh

Specialkonsulent Eva Vindsebæk Sjøgren
Specialkonsulent Sofie Hedegaard Larsen

Juridisk konsulent Hanne Nørgård
Juridisk konsulent Lars Lynge Dahlgaard
Juridisk konsulent Morten Pilgaard Pedersen
Juridisk konsulent Neel Muus Larsen
Juridisk konsulent Sebastian Dunge Rasmussen

Studentermedhjælper Lasse Finderup Nielsen
Studentermedhjælper Nikita Risager Øbakke

Centrale arbejdsområder

 • Skatter
 • Afgifter, moms mv.
 • Opkrævning, inddrivelse mv.
 • Enkelte andre sagsområder, herunder sager om transport, kommunikation og veje

Medarbejdere

Områdechef Kirsten Talevski

Souschef Anna Helene Stamhus Thommesen
Souschef Stephan Andreas Damgaard

Chefkonsulent Anna-Sophie Kolding Saugmann-Vasi
Chefkonsulent Lise Puggaard

Specialkonsulent Jeanett Dejgaard Stefansen
Specialkonsulent Mette Kildegaard Hansen
Specialkonsulent Rikke Ilona Ipsen

Juridisk konsulent Helene Qvist Petersen
Juridisk konsulent Linnea Eliasen
Juridisk konsulent Mai Vestergaard
Juridisk konsulent Signe Brehm Jensen
Juridisk konsulent Sverre Dehnfeld Kjeldgaard 

Studentermedhjælper Andrea Viinblad Thuesen
Studentermedhjælper Markus Kristian Meiner
Studentermedhjælper Nikoline Ervolder Svendsen

Centrale arbejdsområder

 • Offentlig personaleret, herunder offentligt ansattes ytringsfrihed
 • Uddannelse og forskning
 • Anklagemyndighed og straffesager mv.
 • Færdsel, pas og våben mv.
 • Valg, personregistrering mv.
 • Kirke og kultur
 • Erhvervsforhold mv.

Medarbejdere

Områdechef Adam Abdel Khalik

Souschef Anne Djurhuus
Souschef Vibeke Lundmark

Chefkonsulent Lise Brandi-Hansen


Juridisk konsulent Anna-Sophie Bager
Juridisk konsulent Mariam Moussa Rihani
Juridisk konsulent Marie Nyborg Kvist
Juridisk konsulent Marjanne Kalsbeek
Juridisk konsulent Mette Elisabeth Grumløse Hjelmsø
Juridisk konsulent Pernille Helsted

Studentermedhjælper Emilie Kroer Ludvigsen

Administrativ Afdeling

 • Personale
 • Økonomi og analyse
 • HR-udvikling
 • Organisationsudvikling
 • Information og kommunikation
 • Sprog og korrektur
 • Presse
 • IT
 • Service og vedligehold
 • Journal

HR- og udviklingschef Lisbeth Kongshaug

Specialkonsulent Mai Gori

Kontorfuldmægtig Cathrine Klinthøj Larsen
Kontorfuldmægtig Jannie Svendsen
Kontorfuldmægtig Neel Aggestrup

Informationskonsulent Karen Nedergaard

Bibliotekar Anna Skov Fougt

Kommunikationsmedarbejder Julie Gjerrild Jensen

Referent Eva Jørgensen

Kontorfuldmægtig Denise Schärfe
Kontorfuldmægtig Harriet Lindegaard Hansen
Kontorfuldmægtig Julie Roland

Overassistent Charlotte Charboe Andersen

IT-administrator Seyit Ahmet Özkan
Systemadministrator Kevin Pedersen
IT-driftsmedarbejder Uffe Larsen

IT-student Allan Sigge Bruun Andersen 
IT-student Mikkel von Düring Lausen

Chefkonsulent Mette Vestentoft

Kontorfuldmægtig Lone Gundersen
Kontorfuldmægtig Nadia Nielsen
Kontorfuldmægtig Tine Marie Nielsen

Kommunikationsrådgiver Martin Østergaard-Nielsen

Serviceleder Jeanette Schultz

Receptionist Elisabeth Olsen

Driftsmedarbejder Flemming Wind Lystrup
Driftsmedarbejder Niels Clemmensen

Servicemedarbejder Amalie Herløv Nielsen
Servicemedarbejder Annitta Lundahl 
Servicemedarbejder Charlotte Jørgensen 
Servicemedarbejder Ghenet Teklemicael Tesfaslasie
Servicemedarbejder Katarzyna Sztukowska-Thomsen 
Servicemedarbejder Kirsten Morell
Servicemedarbejder Suphaporn Nielsen

Chefkonsulent Mette Vestentoft

Kontorfuldmægtig Lisbeth Nielsen
Kontorfuldmægtig Marianne Anora Kramath Jensen
Kontorfuldmægtig Sara Krogsgaard-Hjorth

Økonomikonsulent Camilla Nexøe Klitgaard

Serviceleder Jeanette Schultz

Studentermedhjælper Rosa Marie Haslund Meyer