Klagesager

Ombudsmanden modtager årligt 5-6.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl.