Tilsyn

Ombudsmandens tilsynsbesøg retter sig imod områder af den offentlige forvaltning, hvor borgere er frihedsberøvede eller på anden måde i en sårbar situation. Her er der særligt behov for at sikre borgernes rettigheder.