Tilsynsbesøg på handicapområdet

Handicaptilgængelighed på offentlige steder

Ombudsmandens medarbejdere tager på tilsynsbesøg i udvalgte offentlige bygninger og de udendørsområder, som hører til bygningerne. 

Tilsynsholdet undersøger, om bygningernes faciliteter er tilgængelige for alle brugere – er der f.eks. tilstrækkelige handicapparkeringspladser, er hovedindgangen tilgængelig for kørestolsbrugere, og er toiletfaciliteterne tilgængelige.   

Formålet med tilsynsbesøgene er dels generelt at følge udviklingen i tilgængelighed for mennesker med handicap, dels at gøre opmærksom på konkrete fejl og mangler. 

Ombudsmanden har for eksempel været på tilsynsbesøg om handicaptilgængelighed på rådhuse, et hospital, museer og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om hvordan ombudsmanden følger området

Gennemførte tilsynsbesøg på handicapområdet

Varslet besøg.

Samtale med 2 brugere.

Rundgang.

Tilsynsbesøg i Hvidovre Sundhedscenter

Anbefalinger: 

 • At sundhedscentret sikrer, at læsesvage og synshandicappede personer uden eget oplæsningsprogram har mulighed for at få læst hjemmesidens tekst højt.
 • At sundhedscentret markerer indgangsdørens svinglinje i gulvet inde i venterummet, således at det bliver tydeligt for brugerne, hvor døren svinger op.
 • At sundhedscentret opsætter mere markante markeringer på glasdøre og glaspartier ved begge indgange med henblik på at sikre større tydelighed for svagsynede.
 • At den indendørs trappe forsynes med håndlister som anført i BR15, der bør føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret.
 • At sundhedscentret undersøger, om det er muligt at påsætte stødtrin på den indendørs trappe.
 • At det sikres, at spejle og knager på handicaptoiletter er placeret i en højde, hvor også en kørestolsbruger kan benytte dem, og at det sikres, at der er opsat holdere til toiletpapir på alle handicaptoiletterne eksempelvis på armstøtterne.
 • At sundhedscentret i forbindelse med fremtidige renoveringer af handicaptoiletterne sikrer, at indretningen af toiletterne lever op til det aktuelle bygningsreglement.
 • At det sikres, at dørtrinnet fra nødudgange til udearealer maksimalt måler 2,5 cm.
 • At der påsættes markeringer på glaspartier og -døre i træningssalen i kælderetagen.

Varslet besøg.

Samtale med 3 brugere.

Rundgang.

Handicaptilgængelighed – tilsynsbesøg Horsens Kommunes sundhedscenter (Vital Horsens)

Anbefalinger:

 • At informationer om sundhedscentrets adgangs-, parkerings- og toiletforhold indgår i hjemmeside-oplysninger om sundhedscenterets tilbud.
 • At sundhedscentret sikrer, at handicapparkeringspladserne lever op til størrelseskravet (3,5x5 m) i BR10, der var gældende på handicapparkeringspladsernes etableringstidspunkt.
 • At sundhedscentret etablerer en handicapparkeringsplads med et areal på 4,5x8 m, således at minibusser med lift bagpå kan parkere uden at være til gene for den øvrige trafik.
 • At sundhedscentret i forbindelse med fremtidige renoveringer af adgangsvejene til sundhedscentret overvejer at etablere ledelinjer.
 • At der etableres en rampe fra parkeringsarealet ved handicappladserne til adgangsarealet, der leder op til hovedindgangen.
 • At det sikres, at arealet foran hovedindgangen ved en fremtidig renovering markeres taktilt eller ved en anden farve end den omkringliggende belægning.
 • At det ved en fremtidig renovering af handicaptoilettet sikres, at det opfylder kravene i det til den tid gældende bygningsreglement.

Varslet besøg.

Samtale med 2 brugere.

Rundgang.

Tilsyn med handicaptilgængeligheden på Brørup Sundhedscenter

Anbefalinger:

 • At informationer om sundhedscentrets adgangs-, parkerings- og toiletforhold indgår i hjemmeside-oplysninger om sundhedscenterets tilbud.
 • At sundhedscentret sikrer, at læsesvage og synshandicappede personer uden eget oplæsningsprogram har mulighed for at få læst hjemmesidens tekst højt.
 • At sundhedscentret sikrer, at også handicapparkeringspladsen nær indgangen ved Fredensvej lever op til størrelseskravet (3,5x5 m) i BR08, der var gældende på handicapparkeringspladsens etableringstidspunkt.
 • At sundhedscentret etablerer en handicapparkeringsplads med et areal på 4,5x8 m, således at minibusser med lift bagpå kan parkere uden at være til gene for den øvrige trafik.
 • At sundhedscentret opsætter mere belysning ved adgangsvejen og indgangen ved Fredensvej.
 • At der opsættes markeringer på glasdørene ved begge sundhedscentrets indgange med henblik på at sikre større tydelighed for svagsynede.
 • At sundhedscentret i forbindelse med fremtidige renoveringer af adgangsvejene til sundhedscentret overvejer at etablere ledelinjer.
 • At dørene til handicaptoiletterne, der åbner ud af, kan lukkes af brugere ved egen hjælp.
 • At sundhedscentret i forbindelse med fremtidige renoveringer af handicaptoiletterne ved venterummet ved genoptræningen og røntgen sikrer, at indretningen af toiletterne lever op til det aktuelle bygningsreglement.
 • At det sikres, at spejle og håndklædeholdere på handicaptoiletter er placeret i en højde, hvor også en kørestolsbruger eller en person med lav højde kan benytte det, samt at det sikres, at der er opsat holdere til toiletpapir på alle handicaptoiletterne, eksempelvis på armstøtterne.

Varslet besøg.

Samtale med 3 brugere.

Rundgang.

Tilsynsbesøg i Nyborg Kommunes sundhedscenter (Sundhed og Træning)

Anbefalinger: 

 • At informationer om sundhedscentrets adgangs-, parkerings- og toiletforhold indgår i hjemmeside-oplysninger om sundhedscentrets tilbud.
 • At sundhedscentret ved en fremtidig renovering af parkerings- eller adgangsareal etablerer en eller flere ramper fra parkeringsarealet til adgangsarealet.
 • At det sikres, at dørtrinnet ved hovedindgangen maksimalt måler 2,5 cm, og at arealet foran hovedindgangen ved fremtidig renovering markeres taktilt eller ved anden farve end den omkringliggende belægning.
 • At det sikres, at dørtrinnet fra udgangene til udearealerne bag sundhedscentret maksimalt måler 2,5 cm.
 • At sundhedscentret ved en fremtidig renovering af adgangsarealet overvejer at etablere taktile ledelinjer fra adgangsarealet til hovedindgangen.
 • At sundhedscentret sikrer, at der i venterummet er skiltning til handicaptoilettet.