Hvad karakteriserer arbejdet med en egen drift-undersøgelse

Ombudsmandens egen drift-undersøgelser omfatter forskelligartede aktiviteter med det til fælles, at det centrale ikke er en klage i en konkret sag, men i almindelighed, at konkrete problemer løftes op på et mere overordnet plan med fokus på eventuelle generelle og systemiske fejl eller problemstillinger.

Samtidig er der typisk et mere fremadrettet sigte, ved at der er fokus på, hvordan myndighederne kan håndtere og rette op på fejl og problemstillinger.

I nogle egen drift-undersøgelser gennemgår ombudsmanden et antal konkrete sager fra myndigheden.

I andre tilfælde beder ombudsmanden en myndighed om at redegøre for f.eks. sin administration, lovfortolkning, praksis eller sagsbehandlingstider på et område.

Ombudsmanden arbejder løbende med et antal forskellige egen drift-undersøgelser, hvor ombudsmanden f.eks. på baggrund af konkrete klagesager, lovændringer eller medieomtale vurderer, om der er grundlag for at indlede en nærmere undersøgelse. Det vurderes og prioriteres således løbende, hvilke spørgsmål eller områder der er anledning til at undersøge.

I nogle tilfælde fører ombudsmandens egne undersøgelser efter en nærmere vurdering til, at der ikke er anledning til at kontakte myndighederne, og sagen kan afsluttes uden en egentlig ombudsmandsudtalelse. Dette kan også være resultatet, efter at der er rettet henvendelse til myndighederne.