Ombudsmandens kompetence

Hjælp fra ombudsmanden

Ombudsmanden forsøger i nogle tilfælde at hjælpe borgeren videre uden at indlede en egentlig undersøgelse i sagen.

Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan ombudsmanden har hjulpet borgere videre på skatteområdet.

Du kan læse mere om, hvordan ombudsmanden hjælper borgeren videre på ombudsmandens hjemmeside, her.

Du kan også læse mere om ombudsmandens særlige praksis for oversendelse af klager på skatteområdet her.

Ombudsmandens kompetence

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, før ombudsmanden kan behandle en klage. Sagerne nedenfor illustrerer nogle af de betingelser, som skal være opfyldt.