Baggrund for at indlede undersøgelser

Ombudsmanden indleder i praksis navnlig en egen drift-undersøgelse om temaer eller på områder, der

  • indeholder et principielt aspekt,
  • kan indeholde grove eller væsentlige fejl, eller
  • angår forhold, der rejser særlige retssikkerhedsmæssige spørgsmål, eller som af andre grunde er af stor betydning for borgerne.

Konkrete klagesager eller tilsynsbesøg kan give mistanke om systemfejl mv. og dermed være afsættet for en egen drift-undersøgelse. Når ombudsmanden behandler konkrete sager, er fokus således bl.a. på problemer, der rækker ud over den enkelte sag.

Medieomtale af en sag kan også være afsæt for en egen drift-undersøgelse. Ombudsmanden følger både lokale og landsdækkende medier.

Eksterne aktører kan desuden være en nyttig kilde til viden om systemfejl mv. Det kan f.eks. være fagudvalg for advokater og revisorer eller interesseorganisationer.

Ombudsmanden udvælger endvidere på tilsyns-, børne- og skatteområdet årligt nogle tværgående temaer for sin virksomhed.