Arbejdsområder

I 2022 oprettede ombudsmanden i alt 5.272 sager hovedsaglig baseret på klager sendt til ombudsmanden.

Ombudsmanden kan behandle klager over alle dele af den offentlige forvaltning, men har særlige tilsynsforpligtelser i forhold til blandt andre anbragte børn og frihedsberøvede personer samt på skatteområdet.
   

Myndighedsguiden

Ombudsmandsinstitutionen prioriterer ikke kun at behandle sager, hvor der er begået fejl, men også at forebygge, at fejl bliver begået. Myndighedsguiden er tænkt som en hjælp til jurister og sagsbehandlere i myndighederne. Den består af såkaldte overblik, der i koncentreret form vejleder om praktisk vigtige forvaltningsretlige spørgsmål, som erfaringsmæssigt giver anledning til problemer. 

Gå til Myndighedsguiden