Find viden

Ombudsmandens videnbank indbefatter:

Ombudsmandens nyheder
Myndighedsguiden
Principielle udtalelser siden 1980
Tilsynsrapporter
Egen drift-undersøgelser
Årsberetninger
Andre publikationer  

Myndighedsguiden

Ombudsmandsinstitutionen prioriterer ikke kun at behandle sager, hvor der er begået fejl, men også at forebygge, at fejl bliver begået. Myndighedsguiden er tænkt som en hjælp til jurister og sagsbehandlere i myndighederne. Den består af såkaldte overblik, der i koncentreret form vejleder om praktisk vigtige forvaltningsretlige spørgsmål, som erfaringsmæssigt giver anledning til problemer. 

Gå til Myndighedsguiden