Klageskema

Felter, der er markeret med *, skal udfyldes.

Oplysninger om den myndighed, du klager over

1. Klager du over en offentlig myndighed? *

Ombudsmanden kan kun behandle klager over offentlige myndigheder som kommuner og regioner, ministerier og styrelser – f.eks. folkeskoler, Ankestyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, politiet, Udlændingenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan ikke klage over private virksomheder. På børneområdet kan du dog klage over en række private institutioner, f.eks. skoler, bo- og opholdssteder og dagtilbud. Du kan ikke klage over domstolene eller Folketinget.

Oplysninger om sagsforløbet

6. Er den seneste afgørelse mere end 1 år gammel? *

Du kan klage til ombudsmanden, indtil et år efter den afgørelse eller begivenhed du vil klage over. Du skal have udnyttet dine klagemuligheder først. Etårsfristen gælder normalt, selv om du f.eks. har bedt myndigheden om at genoptage sagen. Hvis du klager over en myndigheds sagsbehandlingstid, behøver du ikke vente på myndighedens afgørelse.

7. Har du fået en klagevejledning fra myndigheden?

Hvis der er klagemulighed, står det typisk i slutningen af myndighedens afgørelse.

8. Har du brugt dine klagemuligheder til andre myndigheder? *

Hvis du kan klage til en eller flere myndigheder, skal du gøre det først og vente på myndighedens svar, inden du klager til ombudsmanden. Hvis du er usikker på, om du har udnyttet dine klagemuligheder, kan du kontakte myndigheden eller ringe til os på telefonnummer 33 13 25 12 (mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15).

9. Har sagen været indbragt for domstolene? *

Ombudsmanden kan ikke behandle klager over domme, domstole og sager, der er under behandling ved domstolene.

Hvad vil du klage over?

Du kan f.eks. klage over den beslutning/afgørelse, som myndigheden har truffet, og/eller myndighedens sagsbehandling (ventetid, manglende svar e.l.).

Upload

Vedhæft myndighedernes afgørelser eller svar og andre bilag, som du mener har betydning for din sag.

Vi har ikke direkte adgang til din sag hos myndigheden.

Vær opmærksom på, at den samlede størrelse for de vedhæftede filer er på 100 MB.

Hvis du ønsker at vedhæfte mere end 100 MB, kan du udfylde flere klageskemaer. Du kan også sende dine bilag via den digitale postkasse, som du bl.a. kan få adgang til på Borger.dk. Du kan også sende bilag med almindelig post eller aflevere dem på adressen Gammeltorv 22, 1457 København K (på hverdage mellem kl. 10-14).

Filformater

Du er velkommen til at sende os filer i almindelige formater som pdf, doc, docx, jpg, xps og png. Undgå venligst at sende filer i et format, hvor særlige programmer er nødvendige for at åbne filerne. Det kan forsinke behandlingen af din klage, og du kan blive bedt om at sende materialet igen.

Vi åbner ikke dokumenter, som er sendt via link til en cloudbaseret løsning.

Oplysninger om dig

11. Klager du på vegne af en anden? *

Hvis du klager på vegne af en anden, skal du have en fuldmagt fra ham eller hende. Du kan vedhæfte en kopi af fuldmagten her.

Upload

I de fleste tilfælde vil vi svare dig via Digital Post . Derfor opfordrer vi dig til at indsætte dit cpr-nummer, så vi lettere kan identificere dig.

12. Dit CPR-, CVR-, udlændinge- eller personID-nummer - vælg type:

Selv om du klager for en anden, skal du skrive dit eget navn.

18. Har du læst informationen om persondata? *

Felter med (*) skal udfyldes