Egen drift-undersøgelser

Ombudsmanden kan af egen drift både tage en konkret sag op til undersøgelse og gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.