Oprettede og afsluttede egen drift-undersøgelser

EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER

2020

2021

2022

Antal oprettede undersøgelser

165

181

148

Antal afsluttede undersøgelser i alt

217

190

156

Heraf afsluttet med kritik/henstillinger/anbefalinger

59

25

30