Medarbejdergrupperne hos ombudsmanden

Vi slår løbende ledige stillinger op. Samlet set ansætter vi cirka 10-15 nye medarbejdere hvert år. Langt de fleste stillinger, vi slår op, er til studenter og jurister.

Folketingets Ombudsmand beskæftiger cirka 120 mennesker. Cirka 60 pct. af dem er jurister. De er chefer, souschefer, juridiske konsulenter og studenter.

Kontormedarbejderne er den næststørste personalegruppe hos ombudsmanden – godt 20 pct. Nogle er beskæftiget med opgaver inden for personale, regnskab, journalisering, telefonbetjening mm. Andre er med korrekturlæsning, oversættelse og grammatisk bearbejdelse med til at løfte den sproglige kvalitet i vores udtalelser.

Den sidste medarbejdergruppe rummer vores specialistfunktioner inden for for eksempel personaleudvikling, information, rengøring, it mm. Samlet set er det lidt under 20 pct. af medarbejderne.

Gennemsnitsalderen hos vores medarbejdere er cirka 45 år. Og den gennemsnitlige anciennitet i ansættelsen er 9 år.

Juridisk sagsbehandler hos ombudsmanden

Hovedopgaven for ombudsmandens sagsbehandlere er at behandle klagesager og initiativ-sager. De står for visitation og oplysning af sagerne og skriver udkast til høringer, ombudsmandsudtalelser og andre svar. Sagsbehandleren følger sagerne hele vejen, deltager i ombudsmandens inspektioner og møder med myndigheder og forbereder ombudsmandens kontakt til pressen.

Det foregår i tæt samarbejde med kontorchefen og andre kolleger, men sagsbehandlerne arbejder selvstændigt. De har derfor medindflydelse på, hvilke juridiske problemer, vi skal tage op, og hvor mange ressourcer, vi skal bruge på det. Og så planlægger de selv deres arbejde.

Når vi søger nye jurister, ser vi altid på deres eksamensbevis og erfaring. Vores juridiske arbejde består blandt andet i at vurdere arbejdet hos offentlige myndigheder. Derfor lægger vi vægt på, at vores medarbejdere har erfaring fra andre ansættelser, inden de kommer hos os.