Personlig henvendelse

Tirsdag og torsdag 10.00-14.00 samt mandage i ulige uger 10.00-14.00.

Ved personlig henvendelse skal du være opmærksom på følgende:

  • Oplever du symptomer på COVID-19, forkølelse, feber e.l., bedes du undlade at møde op.
  • Vores modtagelsesområde kan maksimalt rumme to besøgende ad gangen. Overstiger antallet af ventende dette, henviser vi til, at de tager ophold i gården, indtil besøgslokalet er ledigt.

Bemærk også:

  • Din sag bliver ikke behandlet under samtalen.
  • Den jurist, du har en samtale med, kommer ikke nødvendigvis til at behandle din sag.
  • Ombudsmanden bestemmer selv, hvilke klager (eller dele af klager) han vil behandle. Det følger af ombudsmandsloven.
  • Ombudsmanden kan ikke træffe en ny afgørelse i din sag.

Læs også: Din samtale med en medarbejder hos ombudsmanden

Uanset hvordan du henvender dig til Folketingets Ombudsmand, beder vi dig om altid at opgive dit fulde navn og din adresse. Som led i sagsbehandlingen har vi brug for at vide, hvem der henvender sig.

I de fleste tilfælde vil vi svare dig via Digital Post. Derfor opfordrer vi også dig til at skrive til os via Digital Post.

Ombudsmanden kan ikke behandle anonyme henvendelser. Det fremgår af § 13, stk. 2, i ombudsmandsloven.

Vil du klage til ombudsmanden, kan du bruge vores klageskema