Ombudsmanden som arbejdsplads

Når vi ansætter nye medarbejdere, forventer vi, at de kender deres håndværk, og at de løser deres arbejdsopgaver på et højt fagligt niveau. Det gælder for alle vores stillinger – uanset om vi ansætter medarbejdere til rengøring, sagsbehandling eller it.

Selv under pressede forhold forventer vi grundighed. Men vi prøver samtidig at skabe tid og rum til, at medarbejderne kan fordybe sig i arbejdet. For eksempel vælger mange af vores medarbejdere at have en ugentlig hjemmearbejdsdag til de opgaver, der kræver stor koncentration.

Vi stiller hjemmepc og mobiltelefon til rådighed for de fleste medarbejdere. Undtagelser er for eksempel rengøringspersonalet og dem, der passer telefonomstillingen.

Hvad med det sociale liv?

Som medarbejder er man tilknyttet en enhed, hvor der ud over de fastlagte møder er samlinger af mere uformel karakter. Nogen går ud og spiser frokost sammen med jævne mellemrum, andre samles om en fødselsdagskage eller et glas fredagsvin.

På tværs af enhederne mødes mange om vores frokostordning eller torsdagsmorgenmaden.

Derudover bringer vi alle medarbejdere sammen et par gange om året til sommerfest og julefrokost og til et personaleseminar cirka hvert andet år.

Se i øvrigt Spørgsmål og svar, hvis du har spørgsmål til at arbejde hos Folketingets Ombudsmand.

Du kan også skrive til HR- og udviklingschef Lisbeth Kongshaug på adressen lkh@ombudsmanden.dk.

Spørgsmål og svar

Folketingets Ombudsmand forhandler selv overenskomst med de forskellige medarbejdergrupper. Lønniveauet er på linje med andre statsinstitutioner.

Vi har flekstid hos ombudsmanden. Kl. 10-15 vil vi dog gerne have, at alle vores medarbejdere er til stede. Vi bruger elektronisk tidsregistrering.

For vores rengøringsmedarbejdere gælder andre mødetider. De starter typisk deres arbejdsdag klokken 6.

Vi har som hovedregel ikke merarbejde.

Vi byder altid nye medarbejdere velkommen med fornøjelse! De nærmeste kolleger vil selvfølgelig sørge for, at deres nye kollega finder sig til rette. Og derudover forsøger vi med vores introduktionsprogram at hjælpe nye medarbejdere på vej. Man lærer lidt om huset, kommer på rundtur i kontorerne, introduceres til vores dokumenthåndteringssystem mm.

Jurister vil desuden få udpeget en mentor, som hjælper med at få styr på vores arbejdsprocesser, så de kan komme i gang uden at ryste alt for meget på hånden.

Ja – måske. Vi har ikke egentlige storrum, og juristerne har typisk et kontor hver. Men vores hus er gammelt med kringlede gange og unikke lokaler, som ikke altid egner sig til at opdele i mindre enkeltmandskontorer.

Det højeste antal medarbejdere, der sidder samlet, er tre.