FOB 80.695

Vejledning i forbindelse med aftaler om børnebidrag

01-01-1980

Ikke fundet grundlag for at kritisere, at Frederiksborg amt (med justitsministeriets tiltrædelse) ændrede et ægtepars børnebidragsaftale i forbindelse med skilsmisse om, at ingen af ægtefællerne skulle svare bidrag til de (det) børn (barn), som den anden ægtefælle ved samlivsophævelsen havde fået forældremyndigheden over. Aftalen fremtrådte som en »helhedsløsning«. Ændringen skete i henhold til børnelovens § 17 og gik ud på, at den ene ægtefælle, da denne ikke længere havde børn under 18 år hos sig, skulle svare bidrag til det barn, den anden ægtefælle havde hos sig, og som endnu ikke var fyldt 18 år. Sagen gav mig anledning til over for justitsministeriet at pege på, at sagen illustrerede et generelt vejledningsspørgsmål. 

(J. nr. 1980-1388-62).