FOB 80.421

Ansøgningsskema vedrørende fortsat udbetaling af folkepension

01-01-1980

Meddelt socialministeriet og sikringsstyrelsen, at jeg gik ud fra, at ministeriet og styrelsen var enige i, at det var betydningsfuldt, at det ansøgningsskema, der efter folkepensionslovens § 21. stk. 3, kræves udfyldt af tilflyttende folkepensionister, gøres så enkelt som administrativt forsvarligt. 

(J. nr. 1980-1308-050).