FOB 80.470

Begrænsning af fangstmængder på fiskeriterritoriet ved Grønland

01-01-1980

Udtalt over for ministeriet for Grønland og rigsombudsmanden i Grønland, at der efter min opfattelse ikke forelå det fornødne retsgrundlag for en beslutning om at forbyde torskefiskeri fra et nærmere angivet tidspunkt, og at en af rigsombudsmanden afgivet pressemeddelelse om forbuddet med urette havde givet indtryk af, at dette var tilfældet. 

(J. nr. 1980-834-38).