FOB 80.564

Tilbagebetaling af arveafgift som følge af praksisændring

01-01-1980

 Spørgsmål om den tidsmæssige virkning af en ændring - på grundlag af en højesteretsdom - af praksis med hensyn til arveafgiftsberegning. 

(J. nr. 1980-1172-220).