FOB 80.226

Politibistand til opretholdelse af fogedforbud

01-01-1980

Henstillet til justitsministeriet, at spørgsmålet om revision af bestemmelserne i retsplejelovens § 650, stk. 2 (og § 535, stk. 2) tages op til overvejelse, når det hensigtsmæssigt kan ske i forbindelse med andet revisionsarbejde vedrørende retsplejeloven. 

(J. nr. 1979-1211-610).