FOB 80.94

Medlemskab af menighedsråd ved ændring af sognegrænser

01-01-1980

Henstillet til kirkeministeriets overvejelse, om ikke det måtte være rigtigst ved en kommende revision af menighedsrådsloven at søge affattelsen af lovens § 11, stk. 1 (fortabelse af medlemskab af menighedsråd ved flytning), ændret, således at det af bestemmelsen klart kommer til at fremgå, at den også finder anvendelse ved ændring af sognegrænser, selv om der ikke er tale om ændret bopæl. 

(J. nr. 1980-309-72).