FOB 80.416

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

01-01-1980

Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation af briller havde haft et utilfredsstillende forløb i begge styrelser. Sikringsstyrelsens afgørelse blev truffet på grundlag af en urigtig retlig opfattelse vedrørende rækkevidden af lovens § 25, stk. 4, og ankestyrelsen tog ikke i sin afgørelse afstand fra denne urigtige opfattelse. Ingen af styrelserne meddelte klageren, at den foreliggende skadesanmeldelse var ufyldestgørende (med hensyn til faktiske oplysninger) som grundlag for sagens afgørelse. 

(J. nr. 1980-44-04).