FOB 80.213

Sagsbehandling vedr. ansøgning fra indsat om udgang

01-01-1980

Kritiseret, at direktoratet for kriminalforsorgen ikke på et tidligere tidspunkt havde søgt oplysning fra statsfængslet i Horsens om, til hvilket tidspunkt en ansøgning om udgangstilladelse var søgt, og - efter at have fået oplysning herom - havde fremskyndet sagens behandling. 

(J. nr. 1980-820-614).