FOB 80.461

Børnetilskudslovens § 19

01-01-1980

Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for en afgørelse i henhold til børnetilskudslovens § 19, hvorefter der ikke skulle ske fradrag for forsørgertabserstatning (børnepension) i særligt børnetilskud. 

(J. nr. 1980-314-031).