FOB 80.95

Tilbageførsel af socialpension fra pensionisters bankkonti

01-01-1980

Orienteret socialministeriet om industriministeriets opfattelse vedrørende nogle spørgsmål om tilbageførsel af pensionsydelser fra pensionisters bankkonti i tilfælde af pensionisternes død. Orienteringen skete med henblik på socialministeriets overvejelser af, hvorvidt der måtte være behov for at orientere kommunerne om industriministeriets opfattelse. 

(J. nr. 1979-1121-39).