FOB 80.215

Inspektion af statsfængslet i Vridsløselille

01-01-1980

Efter en inspektion i statsfængslet i Vridsløselille fremsatte jeg i en redegørelse til justitsministeriet, direktoratet for kriminalforsorgen, nogle kritiske bemærkninger om forskellige forhold. 

Inspektionen gav endvidere anledning til, at jeg rettede forskellige henstillinger til direktoratet. 

(J. nr. 1980-863-615).