FOB 80.740

Genoptagelse af sag om invalidepension til gift kvinde

01-01-1980

Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag om invalidepension til en gift kvinde op til fornyet overvejelse under hensyn til dels nogle mere nuancerede oplysninger, jeg havde indhentet om ansøgerens erhvervsmæssige og sociale forhold, dels nogle betragtninger om invaliditetsbedømmelsen (om ansøgeren kunne betragtes som fuldtids- eller deltidsudearbejdende). 

(J. nr. 1980-42-051).