FOB 80.516

Politiets bortsalg af effekter udsat ved fogedforretning

01-01-1980

Henstillet til justitsministeriets overvejelse, hvorvidt der måtte være grundlag for at fastsætte nærmere retningslinier for politiets fremgangsmåde i forbindelse med bevaringstagelse og bortsalg af udsatte effekter, således at der i forbindelse hermed tages klart stilling til spørgsmålet om politiets pligt til at rette henvendelse til det sociale udvalg, inden bortsalg finder sted. 

(J. nr. 1979-923-611).