FOB 80.145

Sekretærassistance i forbindelse med handicappedes erhvervsudøvelse

01-01-1980

Ikke fundet grundlag for at kritisere den sociale ankestyrelses og socialministeriets opfattelse, hvorefter der ikke i bistandsloven eller i anden lovgivning er fornøden hjemmel for ydelse af sekretærassistance til handicappede i forbindelse med erhvervsudøvelse. 

(J. nr. 1980-365-053).