FOB 80.164

Børnepsykiatrisk undersøgelse i samkvemsretssag

01-01-1980

Fundet, at det var urigtigt, at sundhedsstyrelsen og indenrigsministeriet undlod at vejlede en læge om, at der i forbindelse med afgivelse af en (børnepsykiatrisk) lægeerklæring (til brug for en samkvemsretssag) var anvendt en uheldig fremgangsmåde ved ikke at inddrage begge ægtefæller og begge børn i undersøgelsen. 

(J. nr. 1979-537-43).