FOB 80.744

Tjenestepligtserklærings betydning i forbindelse med officers uddannelse

01-01-1980

Udtalt over for forsvarsministeriet, at udtrykket »uddannelsens varighed« i en bestemmelse, der var fastsat af forsvarsministeriet om, hvornår underskrivelse af en tjenestepligtserklæring kan kræves som betingelse for deltagelse i tjenstlige kurser, efter min opfattelse ikke kunne fortolkes videre end til at omfatte såvel antallet af kursusdage (undervisningsdage) som de yderligere dage, hvor kursusdeltagerens tilstedeværelse tilsiges af selve kursets gennemførelse. 

(J. nr. 1980-1447-48).