FOB 80.758

Behandling af en sag om en apotekerbevilling

01-01-1980

Sundhedsstyrelsens og indenrigsministeriets behandling af en sag om bevilling til at drive et apotek gav på enkelte punkter anledning til kritik. 

Tilkendegivet min opfattelse vedrørende adgangen for et kollegialt forvaltningsorgan (forfremmelsesrådet efter apotekerlovens § 7, stk. 3) til at genoptage behandlingen af en sag, hvori der endnu ikke er afgivet indstilling. 

(J. nr. 1980-802-43).