FOB 80.91

Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens § 7

01-01-1980

Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces i en retssag, som en folkepensionist agtede at anlægge mod socialministeriet med påstand om dom til anerkendelse af at hun var berettiget til at oppebære fuld folkepension uden fradrag i henhold til folkepensionslovens § 7. 

(J. nr. 1980-563-68).