FOB 80.735

Genoptagelse af sag i landsskatteretten

01-01-1980

Udtalt, at landsskatteretten ved afgørelsen af en sag havde lagt vægt på en åbenbart urigtig udtalelse, og at rettens kendelse - ud over henvisningen til den urigtige udtalelse - ikke indeholdt en angivelse af, hvilke faktiske forhold der begrundede den vurdering, som var afgørende for rettens kendelse, jfr. skattestyrelseslovens § 33, stk. 1, og landsskatterettens forretningsordens § 18. 

Henstillet til landsskatteretten at genoptage sagen, således at der meddeltes klageren en afgørelse, hvis begrundelse var korrekt og fyldestgørende. 

(J. nr. 1980-764-223).