FOB 80.481

Interne auktioner i postvæsenet

01-01-1980

Fundet det beklageligt, at generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet ikke gav offentligheden meddelelse om afholdelse af auktioner over uanbringelige forsendelser. 

Henstillet til generaldirektoratets overvejelse, om det ikke måtte være rigtigst at indføre en ordning vedrørende salg af letfordærvelige varer svarende til den ordning, der gælder for politiets behandling af hittegods. 

Endvidere henstillet til generaldirektoratets overvejelse ved en eventuel kommende revision af postloven at søge tilvejebragt udtrykkelig hjemmel for bortsalg af genstande til private virksomheder, og i tiden indtil da at søge generaldirektoratets praksis samordnet med politiets praksis vedrørende hittegods. 

(J. nr. 1980-1324-512).