FOB 80.638

Praksisændring vedrørende arbejdsløshedslovens bopælskrav

01-01-1980

Over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen tilkendegivet min opfattelse vedrørende betydningen af arbejdsdirektoratets praksisændring med hensyn til arbejdsløshedslovens bopælskrav. 

Henstillet til ankenævnet at genoptage behandlingen af en sag om optagelse i en arbejdsløshedskasse under midlertidigt ophold i udlandet. 

(J. nr. 1979-1307-02).