FOB 80.404

Ændring af sygesikringslovens § 9 om fysioterapiklinikker

01-01-1980

Henstillet til socialministeriet at søge gennemført en ændring af sygesikringslovens § 9 med henblik på at afklare fortolkningstvivl på visse punkter. 

(J. nr. 1980-257-43).