FOB 80.699

Forholdet mellem daginstitutioner og formidlet dagpleje ved udarbejdelse af sociale udbygningsplaner

01-01-1980

Tilkendegivet nogle generelle synspunkter vedrørende fortolkningen af regler om daginstitutioner og formidlet dagpleje, herunder vedrørende spørgsmålet om nedlæggelse af en daginstitution. 

(J. nr. 1980-992-038 og 1980-1289-038).