FOB 80.208

Solidarisk hæftelse for husstandsmedlemmer for krav på tilbagebetaling af uberettiget udbetalt boligsikring

01-01-1980

Spurgt boligstyrelsen, om styrelsen overvejede at vejlede kommunerne om styrelsens ændrede opfattelse vedrørende spørgsmålet om solidarisk hæftelse for en husstands medlemmer for krav på tilbagebetaling af uberettiget modtaget boligsikring. 

(J. nr. 1980-626-17).