FOB 80.484

Godtgørelse for ikke afholdt ferie ved sygdom og afsked

01-01-1980

Henstillet til industriministeriet - evt. efter drøftelse med finansministeriet - på ny at overveje en afgørelse, hvorefter der ikke tilkom en afskediget forstander ved en skipperskole, der havde været sygemeldt i længere perioder forud for afskedigelsen, ret til godtgørelse for ikke afholdt ferie og særlig feriegodtgørelse. 

(J. nr. 1980-190-01).