FOB 80.607

Tilbagebetaling af boligsikring

01-01-1980

Udtalt over for boligstyrelsen, at der ikke fra en boligsikringsmodtagers side forelå et sådant subjektivt kritisabelt forhold, som var en forudsætning for et tilbagebetalingskrav i henhold til boligsikringsloven. 

Henstillet til boligstyrelsen at tage den konkrete tilbagebetalingssag vedrørende boligsikring op til fornyet overvejelse. 

Endvidere henstillet til boligstyrelsen i samarbejde med socialministeriet at overveje gennemførelse af en ordning, der sikrer kommunikation mellem social- og sundhedsforvaltninger og boligsikringskontorer, således at det forebygges/forhindres, at boligsikringsmodtagere mødes med et tilbagebetalingskrav vedrørende boligsikring baseret på boligsikringskontorets manglende information om omfanget af ydelser efter bistandsloven m.m. 

(J. nr. 1980-1288-17).